วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผ่นอะคริลิกประกายเพชร ประกายทอง PG-211

แผ่นอะคริลิกประกายเพชร  ประกายทอง [PG-211]


แผ่นพลาสติกอะคริลิก ประกาย เพชร ประกายทอง PG-211 ยี่ห้อ Pan Glas
มีจำหน่ายที่ร้าน ไอทีทีไอ พลาสติก จำกัด วงเวียน22


ติดต่อ :  บริษัท ไอ ทีที ไอ จำกัด
TEL :  02-223-3358 ,   02-223-3567-8
FAX:  02-223-3359
แผนที่ :  Click
ที่อยู่ : 500 ถ.สันติภาพ แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100

แผ่นอะคริลิก สำหรับใช้งานทั่วไป ยี่ห้อ Pan Glas

แผ่นพลาสติกสำหรับทำงานป้าย งานตู้ไฟต่างๆ

 

พลาสติกอะคริลิกยี่ห้อ Pan Glas ของ บริษัท แพน เอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด
มีจำหน่ายที่ ร้าน ไอ ทีที ไอ พลาสติก จำกัด วงเวียน22

ติดต่อ :  บริษัท ไอ ทีที ไอ จำกัด
TEL :  02-223-3358 ,   02-223-3567-8
FAX:  02-223-3359
แผนที่ :  Click
ที่อยู่ : 500 ถ.สันติภาพ แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100

แผ่นอะคริลิกประกายเพชร สีประกายฟ้า PG-321

แผ่นอะคริลิกประกายเพชร สีประกายฟ้า PG-321


แผ่นอะคริลิก ประกาย เพชร สีประกายฟ้า PG-321 ยี่ห้อ Pan Glas
มีจำหน่ายที่ร้าน ไอทีทีไอ พลาสติก จำกัด วงเวียน22

ติดต่อ :  บริษัท ไอ ทีที ไอ จำกัด
TEL :  02-223-3358 ,   02-223-3567-8
FAX:  02-223-3359
แผนที่ :  Click
ที่อยู่ : 500 ถ.สันติภาพ แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผ่นอะคริลิกประกายเพชร สีเขียว PG-601

แผ่นอะคริลิกประกายเพชร สีเขียว PG-601 แผ่นอะคริลิก ประกาย เพชร สีเขียว PG-601 ยี่ห้อ Pan Glas
มีจำหน่ายที่ร้าน ไอทีทีไอ พลาสติก จำกัด วงเวียน22ติดต่อ :  บริษัท ไอ ทีที ไอ จำกัด
TEL :  02-223-3358 ,   02-223-3567-8
FAX:  02-223-3359
แผนที่ :  Click
ที่อยู่ : 500 ถ.สันติภาพ แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100